Gör som Försvarsmakten – boka ledarskapsutbildningen hos Självkraft!

Självkraft är stolt leverantör av denna utbildning till personal i Försvarsmakten även under hela 2018. Sedan våren 2017 erbjuder Självkraft detta personliga utbildningsprogram för dig som vill utvecklas i din fulla potential och stärka ditt inre ledarskap. En individuell och individanpassad ledarskapsutbildning som skräddarsys för just dig eller din personals behov och önskemål. Bli den bästa versionen av dig själv och optimera dina förutsättningar att nå dina personliga och yrkesmässiga mål.


Stärk ditt inre Självkraftledarskap!

Personligt Utvecklingsprogram för Självkraft
- Unik individanpassad och skräddarsydd ledarskapsutbildning 

 • Hur låter din inre dialog och hur påverkar den ditt ledarskap?
 • Går det att stärka ditt inre ledarskap och din självkänsla i grunden - med bestående resultat
 • Vad triggar dig och vilka konsekvenser får det i dina relationer?
 • Räcker ett starkt självförtroende i yrkesrollen för att inge förtroende hos andra?
 • Har du förmågan att ge bästa bemötandet i umgänget med dina kollegor, kunder eller klienter?
 • Hur blir man en ledare som inger trygghet och stabilitet - i hela sin personlighet?
 • Vad händer med dig när du känner obehag vid konflikter och hur kan du ändra på det?
 • Behöver du snabba och effektiva verktyg för att bryta negativt tänkande, inre oro och stress? 
 • Vad behövs för att förmedla genuin förståelse, medkänsla och intresse för andra?
 • Vad hindrar dig från att nå dina mål och vill du komma förbi dessa hinder - en gång för alla?
 • Hur mäter du framgång och vad är framgångsfaktorer för dig egentligen?
 • Är det egna prestationskrav som driver dig och vad får det för konsekvenser?
 • Hur kan du ta nästa steg för din personliga utveckling, din ledarroll eller ditt företagande?
 • Vill du bli fri från automatiska beteenden som ger negativa resultat?
 • Vad är viktigast för dig för att må bra och ha balans i både privatlivet och arbetslivet?
 • Vill du bli ditt bästa jag och vara i din fulla potential

Skräddarsydd Självkraft 

Ta fram din Självkraft och hela din personliga potential. 

Individuellt och individanpassat personligt program 

För dig, ditt livsbagage, din hälsa, karriär, livssituation och dina relationer.

Unik utbildning 

Lär dig att utveckla och optimera ditt inre ledarskap i harmoni med dig själv.


Tidseffektiv livscoachning

Tidseffektiva och djupgående frågor för att ringa in problemen och hitta lösningarna. 

Kraftfull känslocoachning

Bli fri från känsloblockeringar som hindrar dig från att uppnå dina mål. 

Mental träning med målprogrammering 

Du är piloten - Lena är din mentala mentor. Du guidas i att skapa och uppnå dina mål. 

Självkraftsträning 

Stark, grundad självkänsla och självrespekt skapar sunt självförtroende. 
Stärkande, stimulerande, självvalda övningar och hemuppgifter för optimalt resultat.

Redovisning och diplom

Redovisning av måluppfyllelser presenteras av deltagaren i slutet av programmet.
Diplom utfärdas efter fullföljt utbildningsprogram. 

Tid och plats 

Erbjuds enligt det upplägg och inom den tidsram som vi gemensamt kommer fram till efter utvärdering av behov och önskemål.
Erbjuds i en kombination av fysiska möten på plats hos arbetsgivaren eller på Självkrafts mottagning i Enköping, via webben, telefon och mejl i en skräddarsydd mix efter behov och önskemål för optimalt resultat.

Utbildningen erbjuds för:

Arbetsgivare som vill öka sin attraktionskraft och kompetens, kunna erbjuda optimal arbetsmiljö, motivation och stimulans genom utbildning för personalen med syfte att främja individens personliga utveckling, välbefinnande och individuella måluppfyllelse.

Egen företagare som enligt ovan vill stärka sitt inre ledarskap, utveckla sig själv och därmed ta sitt företagande till nästa nivå.

Anställd i ledarposition som vill nå sin fulla potential och har möjlighet att få gå utbildningen genom sin arbetsgivare.

Gör som Försvarsmakten - beställ din unika ledarskapsutbildning hos Självkraft!

Utbildningen lanserades i januari 2017 och befintliga kunder är: 

 • Försvarsmakten (Sedan januari 2017 och nu med nytt uppdrag som pågår under hela 2018) 
 • Ett antal företag i olika branscher.

Kontakta Lena för mer info, kostnadsfri konsultation, referenser från tidigare/nuvarande kunder och för prisuppgift/offert.

Ring 072-744 41 00 eller mejla lena@sjalvkraft.se 
802
896